ЗДО № 37
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ
 
 

 
 
Формування здорового способу життя

 

ФОРМУВАННЯ  ЗДОРОВОГО  СПОСОБУ  ЖИТТЯ

 

 

 

Поняття здорового способу життя - це те в людській діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров'я, сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення умов життя - праці, відпочинку, побуту.

Складовими здорового способу життя є:

 

-         повноцінне харчування
-         умови побуту (якість житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень психічної  і фізичної безпеки у життєдіяльності)
-         умови праці (фізична і психічна безпека, наявність стимулів професійного розвитку)
-         рухова активність (фізкультура і спорт, оздоровлення, підтримка та відновлення сил після фізичних і психічних навантажень)

Оцінка здоров'я людини може здійснюватись за критеріями:

1.      Фізичного здоров'я:  відповідність процесу росту і розвитку людини за віковими показниками фізичного розвитку; досягнутий рівень фізичної працездатності, що відображує функціональні можливості організму; наявність чи відсутність хронічних захворювань і фізичних дефектів.

2.      Психічного здоров'я:   відносно стійка та адекватна поведінка на вплив зовнішніх умов; висока індивідуальна пристосованість організму до змін у зовнішньому середовищі; здатність підтримувати комфортне самопочуття, психоемоційну рівновагу; відсутність шкідливих звичок; віра в себе та свої можливості.

3.      Соціального здоров'я:   адекватне сприйняття оточуючого, достатній рівень соціальної адаптації, наявність самоконтролю і саморегуляції, опанування норм і правил соціально прийнятої поведінки.

4.      Духовного здоров'я:   саморозвиток, збагачення своєї особистості (особистісне зростання), наявність гуманістичних цінностей - добра, справедливості, любові, краси, їх поширення, відчуття гармонії, рівноваги.

       Важливим для усіх складових здоров'я є самоконтроль. Здорова особистість характеризується вираженою цілеспрямованістю (сенс життя), волею, енергійністю, активністю, наполегливістю, адекватною самооцінкою.

       Чим більш гармонійно поєднані всі істотні властивості, які формують особистість, тим вона є більш стійкою, врівноваженою, здатною протидіяти впливам зовнішнього середовища. Тому так важливо формувати і розвивати в собі усі позитивні якості особистості, - тим самим прагнути до формування здорового способу життя і становлення здорової особистості.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to TOP