ЗДО № 37
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ
 
 

 
 
Освітній проект «Скарбничка здоров'я»
 
Освітній проект ЗДО № 37
СКАРБНИЧКА ЗДОРОВ'Я  
вдосконалення фізкультурно-оздоровчої
та лікувально-профілактичної  роботи з дітьми,
що мають вади опорно-рухового апарату.
Інформаційні дані про авторів:
       Довгань Лідія Сергіївна,  «спеціаліст вищої категорії», має звання «старший     вихователь», «вихователь-методист» - керівник проекту.
      Семенюк Олена Миколаївна, інструктор з фізкультури, спеціаліст..
     Лущ Олена Петрівна,   старша медсестра, медсестра фізіотерапевтичного кабінету,  спеціаліст..
І. ЕТАП ОЦІНЮВАННЯ.
Аналіз, діагностика та оцінка поточного стану об'єкта проектування, виявлення в ньому недоліків, протиріч.
     Цілісний розвиток дитини як особистості передбачає турботу про здоров'я дошкільника - стан його фізичного, духовного і соціального благополуччя, психічний комфорт, позитивне самопочуття, спокій, рівновагу, задоволення. Це -  головна мета  модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі розвитку держави.
    Турбота про фізичне здоров'я дітей дошкільного віку завжди була і залишається одним з пріоритетних напрямків роботи нашого закладу.
   Аналізуючи діяльність педагогічного колективу  з питань збереження та зміцнення здоров'я  вихованців, можна зробити висновок про високу результативність роботи колективу з даного питання. В закладі дошкільної освіти створена потужна матеріально-технічна база, яка забезпечує  якісне проведення всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи,  позитивні результати  фізичного розвитку дошкільнят, формування рухових вмінь і навичок, оздоровлення  та зниження захворюваності. Обладнання фізкультурного майданчика на території закладу та спортивної зали є одними з найкращих  серед закладів дошкільної освіти міста.
  Впроваджується в практику роботи  чітка система  традиційних та нетрадиційних оздоровчих заходів: профілактичне лікування відварами лікарських трав, аромотерапія, фітотерапія, загартування повітрям та  водою з використанням дихальної гімнастики, точкового масажу, коригуючих вправ, Су-Джок терапія, елементи хатха-йоги, лікувальний масаж.
 Проводяться індивідуальні лікувально-профілактичні заходи для дошкільників, які цього потребують. Медичні засоби успішно поєднуються з системою педагогічних впливів та психокорекцією, що досягається завдяки чіткій кординації дій медичного персоналу, практичного психолога, педагогів  та батьків.
 Протягом останніх декількох років в нашому закладі систематично проводяться заняття з корекційно-лікувальної фізкультури для дітей,  що мають вади постави та вади формування стопи. Неодноразово наш заклад дошкільної освіти ділився досвідом такої роботи на міських методичних заходах, де були присутні вихователі санаторних груп, інструктори  з фізкультури, старші медсестри закладів дошкільної освіти.
 Незважаючи на потужний комплекс заходів, залишається цілий ряд проблем, які потребують негайного вирішення. Нас дуже хвилює те, що з   кожним роком простежується тенденція до збільшення кількості дітей, у яких діагностуються вади стопи та постави. Причиною цього вважаємо  не тільки вроджені патології функціональних систем організму, але й недостатню рухову активність, низьку витривалість, стійкі нервові та функціональні розлади, неправильну організація життєдіяльності малюків  в домашніх умовах.
 На наш погляд результативність такої роботи досить висока і потребує подальшого розроблення та впровадження  практику роботи закладів дошкільної освіти. 
  Аналіз наукових досліджень, теоретичне обґрунтування визначеної проблеми.
 Законом України «Про дошкільну освіту», ст.7 окреслено завдання фізичного розвитку дитини: «..збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини».
 В ст.11 визначено, що  заклад дошкільної освіти:
- «створює безпечні і нешкідливі умови розвитку, виховання і навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я...»;
- «сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і  фізичному розвитку дітей».
    У  роботі щодо  корекції фізичного розвитку заклад дошкільної освіти керується такими документами:
   Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років "Дитина"  рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1/11-4960 від 23.07.2020 р.)
   «Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України» № 458, від 2.08.2006 року.
   «Положенням про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»  затвердженим . Наказом МОН України за № 518/674 від 20.07.2009 року.
  Інструктивно-методичними рекомендаціями  МОН України від 27.08.2004 року № 1/9-438 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах»
   Методичними рекомендаціями  МОН України від 16.08.2010 року  №1/9-563.
 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного начального закладу».
    Науковими дослідженнями даної проблеми займались багато вчених і практиків.    Думки більшості авторів робіт, присвячених порушенню постави, сходяться на тому, що основним засобом у вихованні правильної постави і в корекції порушеної постави є фізичні вправи.
     А.М. Шлемін у своїй роботі застосовував гімнастичний метод, в якому фізичні вправи ізольовано впливають на різні м'язи тіла, використовував вправи стрейчингового характеру, які  забезпечували природну анатомічну рухливість хребетного стовбура.
    З.М. Шубіна вважає, що фізіологічна основа постави - своєрідний навик, формування якого підпорядковане тим же закономірностям, що і формування будь-якого рухового навику. Вона пропонує використовувалися спеціальні динамічні вправи з початкового положення лежачи.
   Новий підхід до рішення цього питання викладений в дослідженні     Л.Г. Мірхайдарової.  Вона пропонує традиційні вправи поєднувати з вправами йоги,  комплексами по художній гімнастиці, спеціальними вправами коригуючої гімнастики; комбінованими комплексами вправ, що проводяться у формі музично-ритмічних занять з елементами сюжетно-ролевої гри.
   А.Ф. Каптелін,  С.М. Іванов, Т.А. Фонарева  у комплексі лікувальних вправ особливе місце відводять лікувальному масажу, який допомагає усунути деформації і підсилює вплив інших засобів.    Вони пропонують при викривленні хребта  використовувати масаж з фізичними вправами і рухливими іграми .
   М.Єфименко  визначає формування правильної постави та профілактику плоскостопості  одним з основних завдань фізичного виховання дошкільнят, наголошує на тому, що правильна постава важлива не тільки з естетичного погляду, а ще й тому, що створює сприятливі умови для роботи серцево-судинної системи, дихальної й травної систем, благотворно впливає на самопочуття дитини.
    В.Євмінов   підкреслює, що якщо поставу вже порушено слід негайно зайнятися її корегуванням, вважає, що виправлення різних порушень постави і корекція сколіозів - процес довготривалий і розв'язати цю проблему можна лише за допомогою цільових фізичних вправ, спрямованих на формування сильних м'язів, які триматимуть спину дитини у правильному положенні. І чим раніше дитина почне виконувати ці вправи, тим ефективнішими вони будуть
  Перелічене вище дає змогу зробити висновки про те, що всі дослідники підкреслюють необхідність комплексної дії при виправленні порушень постави. Це фізичні вправи, лікувальний масаж, використання тренажерів та інше.
  Правильна постава найсприятливіша для функціонування  як рухового апарату, так і всього організму. Вона свідчить про хороший фізичний розвиток дитини і характеризується помірними природними вигинами хребта, симетричними лопатками, розведеними назад плечима, прямими ногами і правильним склепінням стоп.    Формування правильної постави починається з раннього віку і триває все життя. Особливої уваги потребують діти раннього  та дошкільного віку - кістки у них ще м'які, окостеніння скелету не закінчене і м'язово-зв'язковий апарат також зміцнюється поступово.
     Дефекти постави зумовлюються різними причинами:
порушення кісткової та м'язової систем, зв'язок, суглобів;
деформація різних відділів скелета;
недостатній або нерівномірний розвиток мускулатури, зниження м'язового тонусу;
недоліки в організації побуту, виховання та навчання.
   Порушення постави негативно позначається на роботі серця, легень, шлунково-кишкового тракту. Підвищується стомлюваність, дитина стає млявою, уникає рухливих ігор тощо.  Існує три фактори, які визначають вид порушень постави:   стан хребта, кут нахилу таза, стан м'язової системи.  Розрізняють наступні варіанти порушення постави
   Плоска спина - характеризується зменшенням фізіологічних вигинів хребта   особливо в поперековій частині), недостатнім кутом нахилу таза, розтягнутими м'язами спини і грудей.
  Кругла спина - характеризується збільшенням грудного кіфозу, зменшенням шийного і поперекового вигинів (фізіологічних лордозів) та недостатнім кутом нахилу таза. Усі м'язи згиначі тулуба переважають над розгиначами.
   Сутула спина характеризується збільшеним грудним кіфозом при фізіологічних лордозах. Необхідно відрізняти справжню сутулість від несправжньої. Остання характеризується значним розвитком мускулатури спини, а не викрив-ленням хребта, або слабкістю м'язів спини.
    Кругло-вгнута спина характеризується збільшенням фізіологічних вигинів хребта та надмірним кутом нахилу таза, недостатнім розвитком м язів спини, живота та передньої поверхні стегон.
    Плоско-вгнута (лордотична) спина. Це різновид плоскої спини. Він характеризується зменшеним грудним кіфозом та збільшеним поперековим лордозом.
   Асиметрична (сколіотична) постава характеризується асиметрією між правою і лівою частинами тулуба. Вона проявляється у асиметричному розташуванні плечового поясу, лопаток, трикутників талії тощо.
Перелічені порушення постави не є захворюваннями, а функціональними розладами опорно-рухового апарату. Однак, вони змінюють стійкість хребта до деформуючих впливів, ослаблюють виснажені групи м'язів, порушують взаєморозташування внутрішніх органів і несприятливо діють на їх функцію, що робить хребет та організм в цілому схильними до різних захворювань.
                      Розрізняють три ступені порушення постави:
 І. Зимінюється лише тонус м'язів.
ІІ. Спостерігаються  зміни у зв'язковому апараті хребта.
ІІІ - стійкі зміни в міжхребцевих хрящах і кістках хребта.
     Порушення першого і другого ступенів можна усунути тривалими  заняттями
корекційної гімнастики. Порушення третього ступеню коригуванню не піддаються.
    Ми переконані в тому, що з перших днів приходу у дитячий садок дітей потрібно привчати до правильної постави.   Постава, головним чином, визначається збоку. При цьому звертають увагу на положення голови, плечового пояса, конфігурацію грудної клітини, живота, спини, положення ніг, їхню форму, особливо на асиметричну деформацію та плоскостопість.
      Лікувально-корекційна  гімнастика - кращий засіб для виправлення порушень постави. Спеціальні вправи сприяють випрямленню хребта і збільшенню його рухливості, розширенню грудної клітини, зміцненню м'язів плечового пояса і тулуба. Такі вправи включаються у ранкову гімнастику і в заняття корекційно-лікувальної фізкультури, поєднуються із загальнорозвиваючими вправами. Крім того, в перервах між заняттями з математики, малювання, ліплення діти виконують по 2-3 вправи 2 рази на день. Ці вправи необхідно поєднувати із загальнооздоровчими заходами - загартуванням, перебуванням на свіжому повітрі.
Список використаної літератури
1. Аксенова Н.Г. Дифференцированная методика лечебной физической культуры при кифотической деформации позвоночника частично фиксированной формы у детей. Дисс. к. п. н. - М., 1984. - 136с.
2.  Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры.  К.: Здоровье, 1991. 133с.
3.  Белая Н.А. Руководство по лечебному массажу. - М.: Медицина, 1983. - 288с.
4.  Бубела О. Ю.700 вправ для формування правильної постави. Львів: 2002 р.
5.  Васичкин В.И. Справочник по массажу. - СПб: Гиппократ, 1996. - 176с.
6.  Вербов А.Ф. Лечебный массаж. - М.: Селена -, 1996. - 288с.
7. Тимошенко Л.В., Лавренюк С.Г., Жуковська Т.П. Система роботи з профілактики і корекції порушень опоно-рухового апарату в дітей дошкільного віку. Матеріали досвіду роботи ДНЗ № 54    м. Макіївки ЛІПС 2008 р.
8. Н.Шашенок Дитина має бути здоровою. Шкільний світ ,2009 р.
9. Н.Денисенко, О.Аксьонова. Через рух - до здоров'я.   Мандрівець 2009 р.
     
Ресурсне та правове забезпечення проекту
     Заклад дошкільної освіти № 37 санаторного типу  для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу має здорв'язбережувальне спрямування своєї діяльності в освітньому просторі міста.
     Основним напрямком роботи закладу є :
оздоровлення та корекція фізичного розвитку дітей;
використання комплексу лікувально-профілактичних заходів, традиційних та нетрадиційних методів загартування;
використання лікувально-корекційної фізкультури, різних видів оздоровчої гімнастики та масажу.
      Педагогічний  та медичний склад  дошкільного закладу має достатній рівень професійної компетенції і можливостей для реалізації даного проекту.
     Стан матеріально-технічної бази ЗДО дозволяє організувати відповідне предметно-розвивальне середовище.      В  закладі дошкільної освіти функціонує блок реабілітації здоров'я дитини, який включає:  спортивну залу, медичний кабінет, кабінет психолога, кабінет фізіопроцедур та масажу, аромозалу для проведення парових фітоінгаляцій.
 Фізкультурне обладнання спортивної зали повністю відповідає «Типовому переліку  навчально-наочних посібників для дошкільних закладів», сучасним педагогічним та гігієнічним вимогам.       Виготовлене нестандартне фізкультурне обладнання для корекійно-лікувальної фізкультури,  придбаний профілактор В.Євмінова.      В наявності достатня кількість методичних розробок, конспектів занять, комплексів корекційної гімнастики, авторських рухливих ігор з використанням нетрадиційного обладнання.
ІІ. ЕТАП  БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ  РОБОТИ
Усвідомлення мети проектування, прогнозування варіантів і ймовірності досягнення цілей.
Метою проекту є:
вдосконалення фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи в закладі дошкільної освіти з використанням здоров'язбережувальних технологій, методик, позитивного педагогічного досвіду;
забезпечення виконання призначень лікаря щодо виправлення вад опорно-рухового апарату;
профілактика та корекція порушень постави та плоскостопості;
створення предметно-розвивального середовища для корекційно-лікувальної фізкультури
Очікувані результати:
зупинення прогресування сколіотичної постави, зменшення дуги викривлення хребта;
зміцнення м'язового корсету, вироблення правильної постави;
профілактика та зупинення деформації стопи, зміцнення м'язів стопи й гомілки
Концептуалізація проектного педагогічного задуму
Концептуальними положеннями нашого освітнього проекту є:
створення предметно-розвивального середовища для ефективного проведення корекційно-лікувальної фізкультури;
забезпечення комплексного підходу до корекції вад постави та стопи;
здійснення індивідуального підходу до кожного вихованця на основі  врахування індивідуальних психологічних та фізичних особливостей;
тісна взаємодія медичного, педагогічного персоналу, інструктора з фізкультури та психолога зорієнтована на корекційно-відновлювальну роботу з дітьми дошкільного віку;
забезпечення тісної співпраці з родинами вихованців, які потребують корекції фізичного розвитку;
                    Оформлення цілісної програми освітнього проекту
                  Робота за проектом включає такі напрямки:
І. Діагностика стану опорно-рухового апарату, яка проводиться лікарями-спеціалістами.
    Лікар ЛФК проводить діагностику опорно-рухового апарату дітей дошкільного віку при поглибленому огляді дітей вузькими спеціалістами. Інструктор з фізкультури  та медична сестра отримують рекомендації щодо використання вправ корекційно-лікувальної фізкультури, масажу та інших  заходів фізкультурно-оздоровчої роботи.  
 ІІ. Проведення спеціальних занять (групових та індивідуальних) з корекційної фізкультури для дітей, що мають вади постави та стопи;      
   Спеціальні заняття з корекційної фізкультури проводяться  інструктором з  фізкультури в присутності медичних працівників. Комплекси вправ погоджуються  з лікарем ЛФК.  Заняття проводяться на основі   індивідуального підходу до кожного вихованця та  диференціації   фізичних навантажень.  Індивідуально-корекційні заняття  проводяться з раннього віку.   Групові корекційні заняття проводяться з дітьми 5-го та 6-го року життя.
ІІІ. Лікувальний масаж
   Проводиться медичною сестрою за призначенням  лікаря.
ІУ. Використання профілактичних корекційних вправ в усіх формах фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної робот:
Профілактичні корекційні вправи використовуються під час:
- занять з фізкультури та щоденної ранкової гімнастики, на яких систематично та послідовно використовуються спеціальні фізичні вправ та рухи, спрямовані на профілактику порушень  кістково-м'язової системи;
- прогулянок на свіжому повітрі, пішохідних переходів, рухливих та спортивних ігор, фізкультурних розваг, де діти з бажанням, природно та невимушено  виконують фізичні вправи та грають ігри. У дітей формується постава, випрямляється спина, зміцнюються м'язи-розгиначі;
- гімнастики пробудження, в процесі якої значна увага приділяється використанню стрейчингових вправ (розтяжок), що сприяють виправленню вад хребта, а вправи на релаксацію дозволяють привчати дітей до відпочинку в короткий часовий проміжок;
- самостійної рухової активності,  в ході яких  закріплюються основні рухові вміння та навички і діти вчаться самостійно використовувати фізкультурно-ігрове обладнання та інвентар. У них розвивається  самоконтроль правильності виконання рухів.
- проведення проведення курсів аротерапії, фітотерапії, Су-Джок-терапії,    фітболгімнастики, психогімнастики, музикотерапії тощо  сприяють не тільки оздоровленню та загартуванню дитячого організму, але й правильному формуванню опорно-рухового апарату дошкільників.
   Під час проведення фізкультурно-оздоровчих та лікувально-профілактичних заходів здійснюється індивідуальний підхід до вихованців, диференціюються навантаження, характер вправ, їх послідовність та тривалість. Обов'язково  враховується діагноз лікарів.
    Даний проект  з профілактики і корекції  вад  постави та стопи  неможливо було б здійснювати без тісної співпраці із сім'єю.  З цією метою застосовуються різні методи: відвідування сім'ї дитини, анкетування, бесіди із членами родини. Для батьків проводяться практичні покази роботи з дітьми,  спеціальні заняття, де вони навчаються основним вправам для профілактики та виправлення вад фізичного розвитку, надаються рекомендації щодо застосування нетрадиційного обладнання для корекції опорно-рухових порушень, консультації про використання  різних  видів масажу тощо. Це дає можливість розширити та поглибити наявні знання батьків про корекційно-лікувальну фізкультуру, привернути їх увагу до виготовлення нестандартного обладнання.
Процедури поточного контролю:
діагностичні обстеження постави лікарем ЛФК;
спостереження та  аналіз освітньо-виховної роботи з дітьми  на заняттях та у повсякденному житті;
спостереження та аналіз роботи з батьками.
Планування.
     Заняття   з корекційно-лікувальної фізкультури проводиться 2 рази на тиждень. Протягом  першого місяця проводиться вправи на корекцію стопи,  протягом другого -  вправи на  корекцію вад постави. Комплекси вправ корекційної фізкультури розраховані на місяць і  чергуються протягом року.
   Профілактичні корекційні вправи плануються в  планах освітньо-виховної роботи вихователів під час  ранкової  та гігієнічної гімнастикифізкультхвилинок, рухливих ігор, психогімнастики та ін..
Тривалість освітнього проекту 1-2 роки.
Проект розрахований на реалізацію протягом двох років:
 -   І - й рік навчання для дітей 3-го та 4-го років життя;
 -   ІІ- й рік  навчання для дітей 5-го року життя.
Вважаємо, що даний проект заслуговує на постійне використання.
Back to TOP