ЗДО № 37
 
Счетчик посещений Counter.CO.KZ
 
 

 
 
Нормативні документи

 

 скачати файл

"Нормативні документи щодо інклюзивної освіти"

Міжнародно-правові акти в галузі прав людини:

•1.    «Загальна декларація прав людини»     (1948 р.)

•2.    «Конвенція ООН про права дитини»   (1989 р.)

•3.    «Конвенція ООН про права інвалідів»  (2006 р.)

Закони України:  

•1.    Конституція України

•2.    «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»  (21.03.1991)

•3.    «Про загальну середню освіту»  (1999 р.)

•4.    «Про реабілітацію інвалідів в Україні»  (06.10.2005)

•5.    «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої  та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»  (06.07.2010)

•6.    Закон України про освіту

•7.    Конвенція про права інвалідів (укр/рос)

Укази Президента України:  

•1.    «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 18.12.2007 № 1228

•2.    «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»  від 30.09.2010 № 926 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:

•1.    Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» від 5.07.2004  № 848

•2.    Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо 

 

 

 

Інформаційні ресурси у сфері інклюзивної освіти:

- Загальна декларація прав людини (проголошена ООН 10 грудня 1948 року):

www.minjust.gov.ua/udhra/udhr.html

- Конвенція ООН про права дитини (прийнята 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року)

www.chl.kiev.ua/UKR/konv_u.htm

- Декларація про права інвалідів (проголошена ООН  9 грудня 1975 року)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_117

- Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (прийняті резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1993 року)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_306

- Саламанкська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб із особливими потребами (7-10 июня 1994 р.)

www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html

- Закон "Про освіту" (прийнятий 23 травня 1991 року N 1060-XII)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12

- Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (21 березня 1991 року N 875-XII)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=875-12

- Закон України "Про охорону дитинства" (прийнятий 26 квітня 2001 року N 2402-III )

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402-14

- Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" (прийнятий 6 жовтня 2005 року N 2961-IV)

www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2961-15

- Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами (схвалена рішенням колегії Міністерства освіти і науки та Президії Академії педагогічних наук України 23.06.99)

www2.znz.edu-ua.net/storage/195.doc

- Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року №396-р)

www.uazakon.com/document/fpart15/idx15806.htm

- Державна типова програма реабілітації інвалідів (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006р. №1686)

www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st=3311&god=2006

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів" (від 12 жовтня 2000 р. N 1545)

www2.znz.edu-ua.net/storage/95.txt

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"(прийнята 5 липня 2004 р. N 848)

www.uazakon.com/document/fpart68/idx68267.htm

- Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю" (02.12.2002  № 1112/2002)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1112%2F2002

- Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» (від 01.06.2005 р. № 900/2005)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=900%2F2005

 

- Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення  функціонування та розвитку освіти в Україні" (від 4 липня 2005 року N 1013/2005)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1013%2F2005

- Указ Президента України "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими  фізичними можливостями" (від 18 грудня 2007 року N 1228/2007)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1228%2F2007

- www.education-inclusive.com/uk/index.php - канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»

- www.clientcenter.youcandothat.com/www-dev/ccds/uk/components.php - офіційний сайт проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»

- http://www.canada-ukraine.org/ - Електронний Канадсько-український журнал спеціальної педагогіки, розміщений на сайті Канадсько-української дослідної групи (CURT)

- http://www.isp-2006.narod.ru/ - Сайт інституту спеціальної педагогіки АПН України

- http://www.ikpp.npu.edu.ua/ - Сайт інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

- http://www.naiu.org.ua/ - Національна Асамблея інвалідів України, Всеукраїнське громадське соціально-політичне об'єднання

- http://www.everychild.org.ua/ - сайт представництва міжнародної неурядової організації "Кожній Дитині" в Україні

- http://www.info.rehab.org.ua/ - "Реабiлiтацiйний простiр" Iнтернет-портал Наукового товариства iнвалiдiв "Iнститут Соцiальної полiтики" (http://www.rehab.org.ua/)

- Звіт з прав дітей з особливими потребами на проживання у місцевій громаді. www.osmhi.org/index.php?page=202&news=363&pages

- Звіт розроблений Європейською коаліцією з проживання у громаді і був представлений під час конференції, що проводилась у Європейський день осіб з особливими потребами.

- www.osmhi.org/index.php?page=202&news=362&pages

Люди з вадами розвитку: жити так, як живуть інші.

- Адаптована конвенція ООН щодо осіб з особливими потребами. Нью-Йорк, 13 грудня 2006р. www.osmhi.org/index.php?page=200&news=401&pages

- Звіт щодо умов та перспектив розвитку інституцій для дітей у Болгарії і прогрес, здійснений щодо виконання державних зобов'язань відповідно Конвенції ООН про права дітей (2003р.) www.osmhi.org/index.php?page=202&news=493&pages=1

- Партнери заради кращої політики: посібник із включення (доступний на десяти мовах)

www.osmhi.org/index.php?page=202&news=335&pages

- Закон антидискримінації: порівняльне дослідження

www.osmhi.org/index.php?page=202&news=505&pages

- Матеріали сайту Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&id=4

 

 

Нормативно - законодавча база

у роботі вчителів-логопедів та вчителів - дефектологів:

     Конституція України Розділ І, ст..№3, розділ ІІ, ст..№21,23,27,49.

  Конвенція ООН про права дитини (прийнята  20 лист. 1998).

     Закони України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», « Про охорону дитинства».

   Закон України "Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров'я (спеціальну освіту)"( від 05.10.2004р. №6218) (проект)

     Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

     Базова програма розвитку дитини дошкільного віку « Я у Cвіті».

     Положення про дошкільний навчальний заклад, затв. Постановою кабінету міністрів України від 12.03.2003.

     Міжвідомча інструкція про організацію роботи та комплектування дошкільних виховних закладів компенсуючого типу (наказ № 250І 149 від 12.08.94).

     Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ Міносвіти України № 32 від 30.01.98 р.).

     Посадова інструкція вчителя-логопеда, вчителя - дефектолога ДНЗ та логопункта.

     Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в найближчі роки та на перспективу. (1996р.);

     Концепція Державного стандарту освіти учнів з порушенням мовленнєвого розвитку (2000р.) (автор: В.Тарасун); -

     Концепція стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку (2002р.) (автор: Є. Соботович)

    Наказ Міністерства освіти України від 13.05.1993 № 135 «Положення про логопедичні пункти системи освіти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to TOP